En avalen 38 anys d’experiència en els quals la tradició la tecnologia són els nostres valors i objectius principals
1967 1975 1984
Alecosa és una empresa familiar que va néixer el 1984 però que prové d’una llarga tradició en la transformació de metalls preciosos, activitat iniciada el 1910 i que va evolucionar l’any 1967 en la fabricació de fils de llautó. La Fundició Anglo-Española Alberto de Torner va introduir la colada en continu a Espanya i va ser la pionera a Europa en l’elaboració de llautó per aquest procés. L’homogeneïtat i la qualitat dels seus llautons li van permetre, començant de zero, posicionar-se com a líder del mercat nacional. En aquest context, l’empresa es transforma en Torner i CIA, SL. Les inversions efectuades per afrontar el nou repte que representava l’entrada a Espanya a la Unió Europea la va transformar en l’actual Aleados del Cobre S.A.
El creixement constant d’Alecosa va ser possible gràcies a una fiabilitat més gran dels seus fils en comparació dels habituals extrudits.
FUNDICIÓN ANGLO-ESPAÑOLA ALBERTO DE TORNER S.L.
Primeres instal·lacions per a soldadura de plata.
TORNER CIA S.L.
Segona colada en continu per a llautó. Líder a Espanya.
ALEADOS DEL COBRE S.A.Exportació 0 %. Entrada al Mercat Comú.
1988 1999 2006
Alecosa sempre ha basat l’homogeneïtat dels seus productes en un sistema de gestió de la qualitat i en la satisfacció dels seus clients. Les inversions i els seus projectes d’R+D des de 1990 s’han centrat en tres punts clau: satisfer de manera eficient els nostres clients, seguir produint a Espanya i fer-ho amb uns processos mediambientalment sostenibles. La contínua expansió que manté Alecosa en tots els mercats relacionats amb el fil de llautó demostra que la visió d’Alecosa ha estat totalment compartida pels seus col·laboradors. Les noves instal·lacions inaugurades el 2005 són un punt de partida cap a una recerca permanent de l’eficiència industrial i ambiental que poden garantir les necessitats presents i futures dels nostres clients.
ALECOSA
Noves instal·lacions de colada en continu per a 10 barres de llautó. Tren de laminat de 10 etapes. Creixement al Mercat Europeu.
Continua l’expansió als mercats mundials. 65 % de les vendes en exportacions. Projectes d’R+D: planta pilot per a la millora de la colada en continu per fils de llautó i planta pilot per a la millora de la superfície dels fils de llautó en el recuit en continu. 90 % d’exportació. Nova planta industrial ecoeficient. Més especialització en productes tècnicament avançats. Nova planta de recobriments industrials per a fils de llautó. Nova pàgina web amb accés restringit per a clients.