Un sistema de gestió de la qualitat que garanteixi, comprengui i compleixi les necessitats dels nostres clients d’una manera eficient i mediambientalment sostenible.
Creem riquesa en el present sense deteriorar-lo per garantir així el futur.

El nostre compromís amb els clients:
no fallar ni per qualitat ni per termini, oferir les millors opcions tècniques i ecoefients a preus competitius
.

El principal objectiu d’ALECOSA per al període 2004-2009 és impulsar una sèrie de polítiques en les quals el creixement i la productivitat siguin ecològicament sostenibles, Per dur a terme aquesta estratègia mediambiental es faran una sèrie d’inversions per rendibilitzar totes les implicacions econòmiques que puguin dur-se a terme des de la sostenibilitat.

Alecosa desenvolupa des de fa anys programes de recerca i desenvolupament per a la creació de productes i processos nous. Aquesta experiència i afany per la millora tecnològica li ha permès aplicar des de 1999 mesures per a la disminució en la generació de residus així com una optimització dels recursos per millorar els processos productius.

La recerca contínua de l’ecoeficiència ens ha dut a l’optimització total d’algunes tecnologies i al desenvolupament de noves. Així, el recuit en continu per a aliatges binaris de coure i zinc ha estat totalment optimitzat gràcies a diferents programes d’investigació d’Alecosa i l’afany de donar solucions a nous productes mantenint l’eficàcia productiva des de l’ecoeficiència, ens ha dut a implantar altres tecnologies com el recuit per inducció.

La nova planta industrial, inaugurada a final de l’any 2005, és la culminació de molts anys d’investigació però també és la culminació d’un repte futur:

produir de manera eficient tant econòmicament com mediambiental.