El nostre projecte:
creixement constant, eficient i
mediambientalment sostenible.

El 1970 comencem a forjar la nostra corba d’experiència en la fabricació de fils d’aliatges binaris de coure i zinc.
El nostre naixement va ser més aviat el fruit de una sèrie d’idees i no de capital. En els primers anys, vam aconseguir obrir camí i mantenir-nos al mercat gràcies més a la il·lusió i a la tenacitat que a les possibilitats d’una minúscula però incisiva empresa familiar.

La nostra primera visió s’ha anat acomplint al llarg dels anys: al mercat hi havia espai per a una empresa que va aportar un filferro de llautó de més qualitat, en el moment just i a un preu adequat. Els nostres valors ens han conduït a un creixement constant, eficient i mediambientalment sostenible.

El nostre futur se suporta en l’experiència de més de 35 anys de millora contínua en la fabricació de fil de llautó. Vam ser una de les primeres empreses a desenvolupar la colada en continu com a assentament d’una qualitat homogènia en la fabricació del fil de llautó i som els primers a unir l’eficiència i l’ecologia de procés.

En el nostre present sempre projectem la nostra visió del futur i per garantir la sostenibilitat ambiental apliquem la logística inversa en els nostres fabricats, perquè una empresa líder en el present ha de garantir no solament el seu futur econòmic sinó també el benestar ambiental del futur.

Tenim una barreja d’experiència i joventut. La nostra gent s’assegura de la satisfacció present i futura dels nostres clients, garanteix l’eficiència econòmica sense oblidar mai la sostenibilitat, desenvolupa les noves tecnologies per millorar totes les aplicacions del llautó i es relaciona estretament amb els nostres clients i proveïdors ja que el nostre èxit es basa en la seva satisfacció.

Volem continuar evolucionant en la fabricació del fil de llautó i esperem satisfer totes les expectatives.