Consciència ecològica.
Ens preocupem del futur i satisfem els nostres clients de manera eficient.

El creixement d’Alecosa s’ha basat en un compromís ferm de desenvolupament des de la sostenibilitat. Les principals línies que s’han tingut en compte perquè el desenvolupament d’Alecosa es fes amb el respecte màxim cap al medi ambient ha estat:

  • Eliminació de residus perillosos del procés productiu
  • Reducció en el 50 % de les emissions de gasos
  • Estalvi de més del 40 % en el consum d’aigua
  • Racionalització del consum d’energia que permet estalvis de fins al 40 % d’electricitat i gas natural.

Estem orgullosos de ser la primera empresa del nostre sector a adoptar tecnologies i desenvolupar processos que permetin una producció totalment neta, i satisfer tant les exigències dels nostres clients quant a qualitat de producte com les del nostre entorn social quant a qualitat ambiental.POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT